Afaceri

type(), isinstance() pentru a obține și determina tipul în Python

În Python, funcțiile încorporate type() și isinstance() sunt utilizate pentru a obține și verifica tipul unui obiect, cu...
Afaceri

Atribuirea mai multor variabile sau a aceleiași valori la mai multe variabile în Python

În Python, operatorul = este utilizat pentru a atribui valori variabilelor.a = 100 b = 200 print(a) # 100 print(b) # 2...
Afaceri

Despachetarea (extinderea și atribuirea la mai multe variabile) tuplurilor și listelor în Python

În Python, elementele unui tuple sau ale unei liste pot fi extinse și atribuite la mai multe variabile. Acest lucru se n...
Afaceri

Tuplurile cu un singur element în Python necesită o virgulă la sfârșit

Tuples, care sunt obiecte secvență imuabile (neschimbabile) în Python.Trebuie să se acorde atenție atunci când se genere...
Afaceri

Python determină și verifică dacă un șir de caractere este numeric sau alfabetic

Python oferă mai multe metode string pentru a determina și verifica dacă un tip de șir de caractere este numeric sau alf...
Afaceri

Determinarea dacă un număr este un întreg sau o zecimală în Python

Determinați dacă un număr este un număr întreg sau zecimal în Python.Următoarele cazuri sunt explicate cu exemple de cod...
Afaceri

Obțineți părțile întregi și zecimale ale unui număr în același timp cu math.modf în Python

Funcția modf() din math, modulul standard pentru funcțiile matematice din Python, poate fi utilizată pentru a obține sim...
Afaceri

Conversia șir de caractere de numere str în număr int, float în Python

Dacă doriți să convertiți un șir de numere în valori numerice în Python, utilizați int() pentru a converti în numere înt...
Afaceri

Conversia reciprocă a listelor de șiruri de caractere (array) și a listelor de numere în Python

Cuprinsul următor, împreună cu exemple de cod, explică modul în care se convertesc listele (array-uri) de șiruri de cara...
Afaceri

Extragerea, înlocuirea și transformarea unor elemente specifice din listele Python (array-uri)

Pentru a genera o nouă listă în Python prin extragerea sau ștergerea doar a acelor elemente dintr-o listă (matrice) exis...
Copied title and URL